Oferty pracy – Kontrola jakości

Wśród ofert pracy związanych z branżą IT znajdują się ogłoszenia dotyczące kontroli jakości. Do obowiązków kontrolera należy głównie realizacja zleceń kontroli i selekcji oraz wdrażanie nowych metod w celu poprawy jakości. Często taka osoba musi także dokonywać działań naprawczych i korekcyjnych oraz późniejszych analiz ich przydatności (raportowanie wyników). Kontrola jakości związana jest z systemem ISO. Do umiejętności kandydata na kontrolera jakości, należy biegłe opanowanie języka angielskiego, zdolności interpersonalne, znajomość wymaganych programów, narzędzi. Poza tym, ukończone studia wyższe oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (zwłaszcza, jeżeli chodzi o kontrolerów jakości wyższego szczebla).

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Kontroler jakości nazywany jest także inżynierem ds. testów. Wszystko, co powstaje w danym przedsiębiorstwie – na przykład programy – musi być poddane próbie. Wówczas można znaleźć ewentualne niedociągnięcia, naprawić błędy. Wszystko po to, żeby do klienta trafił produkt jak najlepszy. Podczas kontroli jakości można zoptymalizować wydajność, podnieść jakość powstającego produktu, zwiększyć bezpieczeństwo (na przykład systemu). Wszelkie awarie, które mogłyby się pojawić już wtedy, kiedy produkt trafi do klienta, spowodują nie tylko straty wizerunkowe, ale także te związane z kwestiami finansowymi. Dlatego też kontrola jakości jest kryterium kluczowym.

Część procesów testowych wykonywana jest przez odpowiednie cyfrowe urządzenia, nad którymi kontroler jakości czuwa, steruje nimi. W branży IT praca kontrolera jakości opiera się na jego wiedzy technologicznej, ale także na umiejętnościach naprawczych oraz tych związanych ze znajomością wielu programów, systemów komputerowych. Po wykonaniu testu pracownik takiego działu musi sporządzić raport, w którym dokona analizy swojej pracy, opisze wszelkie czynności kontrolne oraz naprawcze. Wiele firm ciągle unowocześnia i udoskonala narzędzia kontrolerów jakości, żeby jak najbardziej zminimalizować czas procesów związanych z testami jakości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *